Növényi talizmánok

Szent Hildegárd mágikus gyógyászatának alapnövényeit három csoportra oszthatjuk, hiszen vannak közöttük olyanok, amelyek a test általános értelemben vett megerősítésére alkalmasak, vannak olyanok, amelyek egy-egy nehezen megragadható, de többé-kevésbé konkrét betegség gyógyítására szolgálnak, és vannak olyanok (elsősorban a fák tartoznak ebbe a csoportba), amelyekben valamely, a gyógyhatástól általában független erkölcsi elv, vagy negatív tulajdonság testetöltését látja.

Természetesen e csoportok nincsenek élesen elválasztva egymástól, több példát is találunk arra, hogy egy növény több célra is alkalmas. Különösen az fordul elő gyakran, hogy egy tulajdonságot hordozó növény valamilyen konkrét mágikus célra is felhasználható.

Az egyik legfontosabb ördögűző növény az erdei pajzsika, amelyről így ír Szent Hildegárd: Sok erőt tartalmaz, méghozzá olyat, hogy az ördög elkerüli miatta. És vannak olyan erői is, amelyek a nap erejéhez hasonlatosak, mert ahogy a nap a sötétséget megvilágosítja, úgy készteti a pajzsika menekülésre a fantazmagóriákat, ezért a gonosz szellemek megvetik. És azokon a helyeken, ahol nő, az ördög ritkán gyakorolja csalárdságait, és azt a házat, azt a helyet az ördög, bárhol legyen is, elkerüli és irtózik tőle, és a villám, a vihar és a jég ritkán esik ott, és a talajra, ahol nő, ritkán hullik jégeső. És azt az embert is, aki magánál hordja, elkerülik a démonok mágiái és varázslatai csakúgy, mint az ördögi szavak és más álomképek.

És ahogy az embernek jó és rossz tudása is van, ugyanúgy teremtetett az emberek számára jó és rossz növény is. Azonban a pajzsika nedvéhez bölcsesség rendeltetett, és a természet méltóságában a jóság és a szentség jelölésére szolgál. Ezért menekül előle és kerüli el minden rossz és mágikus. És amelyik házban pajzsika is van, ott a mérgek és az álomképek nem tudnak kiteljesedni. Ezért annak az asszonynak, aki gyereket szül, pajzsikával kell körbevennie magát a gyermeket és a bölcsőt is, és akkor az ördög kevésbé fogja tudni megközelíteni. Mert amikor az ördög először megpillantja a gyermek arcát, nagyon gyűlöli és követi. A következő gyógyszerekhez is jó a pajzsika: … aki süket, hogy semmit sem hall, az kössön pajzsikamagokat egy kendőbe, és így dugja a fülébe, de ügyeljen, nehogy a fülén keresztül a fejébe nyomja: így visszanyeri a hallását. És akinek a nyelve köszvényes, hogy beszélni sem tud, az tegye a pajzsikamagokat a nyelvére, és a köszvény a nyelvében enyhülni fog, és tud majd beszélni. És az az ember, aki feledékeny és tudatlan, tartson a kezében pajzsikamagokat, és újra emlékezni fog, és visszanyeri értelmét.

Hasonlóan nagy hatású, általánosan elterjedt varázsnövény volt a mandragóra, amelyben: Az emberekkel való hasonlósága miatt több ördögi befolyás van, mint az egyéb növényekben, ami mások elé helyezi. Ezért az embert kívánságai szerint hajtja előre, legyenek azok jók vagy rosszak.

Amikor kihúzzák a földből, gyorsan egy forrásba kell tenni egy napra és egy éjszakára, és ez kivet belőle minden rosszat és a halálos nedveket, amelyek benne vannak, hogy többet már nem használ a mágiának és a bűbájnak. Ha azonban gyökerével együtt húzzák ki a földből, és arra az őt körülvevő föld tapad, és a forrásban nem tisztíttatik meg, mint fent mondatott, akkor káros a varázslók sok rontása és bűbája miatt. Ha azonban valaki mágia vagy a teste forrósága miatt mértéktelen, akkor vegye ebből a növényből azt a fajtát, amely egy asszonyra hasonlít, és amely a fent mondott forrásban megtisztíttatott, és kösse azt, ami ebben a fűben van három napra és éjszakára a melle és a köldöke közé, majd azután ossza ezt a gyümölcsöt két részre, és egy-egy részt tartson három nap és három éjjel az ágyékára kötve.

És törje porrá a kép bal kezét, és adjon ehhez a porhoz valamennyi kámfort, és így egye meg, és meg fog gyógyulni. Ha azonban egy asszony szenved teste forrósága miatt, olyan füvet vegyen a melle és a köldöke közé, amely férfit formáz, mint fentebb mondatott, és tegye vele ugyanazt. Ő azonban a jobb kezet törje porrá, és ahhoz adjon valamennyi kámfort, és egye meg ezt a port, ahogy fent mondatott, és ez a forróság benne fel fog oldódni. Azonban akinek a feje fáj valamilyen betegség miatt, az egye a fű fejét, amilyen gyakran akarja; és akinek a nyaka fáj, az egye a nyakát; vagy akinek a háta fáj, az egye a hátát; és akinek a karja szenved, egyen a karjából; akinek a keze, egyen a kezéből; akinek a térde, egyen a térdéből; akinek a lába, egyen a lábából. Vagy amely tagjában érzi a fájdalmat, egyen a figura ugyanazon tagjából, és jobban lesz. Az az alak, amely férfira hajaz, többet használ gyógyszerként, mint az, amelyik asszonyra, mert a férfi erősebb, mint a nő.

Ugyancsak fontos varázsnövény volt a mirha, amit Szent Hildegárd szerint először napon vagy tűzön meg kell lágyítani, és csak ezután érdemes magunknál tartani, hogy “húsod és izzadságod melegítse, és akkor elűzi tőled a csalóka képeket és mágikus praktikákat és a démonok igézetét rossz szavakra és a füvek varázserejét…”. Kiegészíti ezt azzal is, hogy “a mirha illata elűzi a vágyat az emberből, de értelmét nem teszi boldoggá, hanem megnyomja, megterheli, és szomorúvá teszi. Ezért aki mirhát hord magánál, hordjon aranyat is, mert ez az embert boldoggá teszi.”

Végezetül néhány varázslásra használt növény Szent Hildegárd által, az egyes fákhoz kapcsolódó erények, negatív tulajdonságok, vagy jelentéstartalmak:

birsalma – ravaszság
barack – irigység
cseresznye, tiszafa – öröm, boldogság
szilva – harag
berkenye – hivalkodás, kétszínűség
mogyoró – csintalanság
szelídgesztenye – bölcsesség
naspolya – szelídség
füge – rettegés
babér – állhatatosság
olajfa – könyörület
datolya – örök üdvösség
citrom – szűziesség
boróka – szilárdság
ciprus – “az Úr titkai”
nehézszagú boróka – ridegség
jegenyefenyő – bátorság
hárs – termékenység
tölgy – léhaság
bükk – fegyelem, tisztesség
kőris – tanács
éger – haszontalanság
juhar – rémület
gyertyán – “a szemlélet fejlődése”
nyírfa – szerencse
erdeifenyő – szomorúság
fűzfa – bűn
sóskaborbolya – küzdelem
fehér nyár – merészség
vadrózsa – vonzalom
kökény – elbizakodottság
veresgyűrűsom – művészet

Filed Under: EgészségÉletmódEzotériaGyógynövénytár

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.